Hjem
Ut av tåka

Ut av tåka er et tilbud om hasjavvenning på Uteseksjonen. Målgruppen for Ut av tåka er mennesker i alle aldre med cannabisavhengighet eller cannabisrelaterte problemer.
Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

Vi tilbyr individuell oppfølging i hasjavvennings-programmet på 8 uker, bevisstgjørings- og motivasjonssamtaler og samtaler med pårørende. Med hasjavvenning mener vi avvenning fra både hasj, marihuana og cannabisolje, inkludert blandingsbruk av dette. Vi tilbyr også hasjavvenning til personer i substitusjonsbehandling.

En viktig del av arbeidet er å drive opplæring i metodikken til ansatte som jobber med ungdom og voksne med cannabisproblematikk.

ut av ta¦èka A5_150x150_p1

Statusrapport for Ut av tåka
Statusrapporten beskriver arbeidet så langt i prosjektet, og omfatter både informasjon om ungdom som har fått hasjavvenning, opplæring av ansatte i bydelene i Oslo, og tanker om videre tilbud om hasjavvenning i Oslo. Rapporten er gitt ut med støtte fra Kompetansesenter Rus - Oslo (KoRus-Oslo). Statusrapporten for arbeidet i Ut av tåka frem til nå kan du laste ned ved å trykke her.

Metode
Vi jobber etter den den svenske psykologen og klinikeren Thomas Lundqvist sin metodikk, hasjavvenningsprogrammet (HAP). Det bygger på forskning om hvordan cannabis påvirker brukeren akutt og over tid (kronisk), og hva som skjer når man slutter å røyke cannabis.  

Den kroniske rusen kjennetegnes av at noen kognitive evner som blant annet språk, hukommelse og konsentrasjon blir redusert som følge av langvarig bruk. Videre vil brukeren får et lavere energinivå fordi THC-lagrene i kroppen øker. Hasjavvenningsprogrammet dreier seg om å forberede brukeren på hvilke abstinensreaksjoner som kommer når man har sluttet og hvordan møte utfordringene som følger ved å slutte med et rusmiddel. Når man slutter med cannabis vil vanlige utfordringer være følelsessvingninger i en gitt periode og utfordringer rundt nettverk og identitet. Det er viktig å ha fokus på å trene opp de kognitive evnene i avvenningen samt lage gode strategier for å møte abstinenser og utfordringer i hverdagen etter å ha sluttet med cannabis.  

Alle bydelene har nå ansatte med kompetanse på hasjavvenning. Vi kan være behjelpelige med å informere deg om hvem du skal henvende deg til i din bydel. Dersom det ikke er ressurser til et raskt tilbud i din bydel kan du få tilbud om hasjavvenning på Uteseksjonen.
I tillegg til bydelene har Eksternavdelingen ved Bakkehaugen barnevernsenter og enkelte ansatte i MAR Oslo kompetanse på hasjavvenning.

På nettsiden hasjavvenning.no finner du linker oppdatert forskning og artikler, samt tilbud om hasjavvenning i ulike byer i Norge. Nettsiden er drevet av hasjavvenning i Kristiansand.

For deg som vil slutte med cannabis, kan denne guiden være en start.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon:

Malin Rørendal 
telefon: 951 30 687
epost: malin.rorendal@vel.oslo.kommune.no

Håvard Haugstvedt
telefon: 974 26 708
epost: havard.haugstvedt@vel.oslo.kommune.no

Lena Frøiland Moen
telefon: 992 47 877
epost: lena.froiland.moen@vel.oslo.kommune.no

Ellen Bull Killengreen 

telefon: 905 63 123

epost: ellenbull.killengreen@vel.oslo.kommune.no